„Направи нещо днес, за което бъдещето ТИ ще е благодарно“