Върховенството на закона да върви заедно с върховенството на клиента