Skip to content
Forbes_2022_women_the_vanue_of_success_Banner_2400x814
Forbes_2022_women_the_vanue_of_success_Banner_mobile

Няма нищо по-красиво от това, някой да се стреми по всякакъв начин да прави живота по-красив за другите. Затова Forbes избра да представи 40 изявени жени в различни сфери на българския бизнес, които споделят своите постижения и измерват успеха си с това, което са направили за хората и обществото. Със своя новаторски начин на мислене и искрена емпатия към другите, те са приели предлагането на стойност като по-добрия подход за постигане на успех и създаване на взаимоотношения не само в бизнеса, но и в живота. Нашите „жени на върха“ са предприемачи, създатели, лидери, за които стойността на успеха не се измерва с богатството, а с отношението към хората в техните компании, към клиентите, обществото и семейството.


Women4Business


Жени, успешни предприемачи, които създават „поток“ от споделени знания и опит и измерват своя успех с това, което са направили за хората.

УЧАСТНИЦИ  >


Women4Technologies


Жени, които създават стойност в сферата на технологиите и инвестират в иновативното днес, за да има по-лесно и успешно утре.

УЧАСТНИЦИ  >


Women4Health and Beauty


Жени, които добавят стойност чрез отговорно отношение и нови практики в здравеопазването и естетиката и правят хората около тях по-здрави, красиви и уверени.

УЧАСТНИЦИ  >


Women4Education


Жени, които с работата си променят образователната среда в България, създават добавена стойност чрез възпитаване на едно по-умно, креативно и изпълнено с устрем и нов заряд поколение.

УЧАСТНИЦИ  >


Women4Green and Society


Жени, които създават добавена стойност, като работят за преход към зелена икономика, зареждат другите с оптимизъм и вяра и правят планетата едно по-добро и чисто място
за живеене.

УЧАСТНИЦИ  >