Skip to content
Forbes_Men_2022_2400x720
Forbes_Men_2022_800x600

За втора поредна година Forbes поставя в светлините на прожекторите предприемчиви и иновативни мъже лидери, които споделят как се гради успех. Мъже, които са в центъра на бизнес сцената и са във фокуса на своите екипи, партньори и общество, които често излизат от зоната си на комфорт, за да откриват нови хоризонти. Те разказват за предизвикателствата си по пътя към успеха, кое им дава сила в най-тежките моменти, за партньорствата и новите възможности.


Men4Business


Успешни предприемачи и мениджъри на ръководни позиции в печеливши компании.

 

УЧАСТНИЦИ  >


Men4Health


Мъже, създаващи еталони в здравеопазването, денталната медицина, естетичната дерматология и хирургия.

УЧАСТНИЦИ  >


Men4Architecture & Construction


Мъже, които променят облика на България.

 

УЧАСТНИЦИ  >


Men4Technologies & Innovations


Мъже с изявена дейност в технологиите и иновациите.

 

УЧАСТНИЦИ  >


Men4Trading


Мъже в сферата на търговията, дистрибуцията и логистиката.

 

УЧАСТНИЦИ  >