Медийна агенция Аргент става Аргент Груп – познат партньор за непознати територии