Какво може да направи подходящата магистратура по стопанско управление MBA за жените на ръководни позиции