Skip to content

Политика за поверителност

 

Дата на последна актуализация: 07 февруари 2020г.

 

БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД, българско дружество, ЕИК 205350348, със седалище и адрес на управление в България, 1202 София, ул. „Дунав“ №57, ап. 6, („нас“, „ние“ или „нашия/ата“) оперира уебсайта, който се намира на следния интернет адрес: https://forbesbulgaria.com/ website (наричан накратко „Услугата“).

Тази страница ви информира за нашите политики по отношение на събирането, обработването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга, и за изборите, които сте направили във връзка с обработката на тези данни.

Ние използваме вашите данни, за да предоставим и подобрим Услугата си. Използвайки Услугата, вие приемате събирането и обработването на информация в съответствие с настоящата политика.

Определения

Услуга

Услуга означава уебсайтът, който се намира на следния адрес https://forbesbulgaria.com/ уебсайт управляван от  БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД

Лични данни

Лични данни означава данни относно физическо лице, което може да бъде идентифицирано въз основа на тези данни (или от тази информация и друга информация, с която ние разполагаме или вероятно ще разполагаме) – такива като име, дата на раждане, имейл адрес или пощенски код.

Данни за потребление

Данните за потребление са данни, събирани автоматично или генерирани от потреблението на Услугата или от самата Обслужваща инфраструктура (например продължителността на посещението на определена страница).

Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство) от уебсайтове, които посещавате. Те се използват, за да могат уебсайтовете да работят или да работят по-ефективно, както и да предоставят информация на собствениците на уебсайта.

Администратор на лични данни

Администратор на данни означава физическото или юридическото лице, което (самостоятелно или съвместно, или заедно с други лица) определя целите, за които и начина, по който всяка лична информация се обработва или трябва да се обработва.

За целите на настоящата Политика за поверителност ние сме Администратор на личните данни.

Обработващи личните данни (Доставчици на услуги)

Обработващ данни (или доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на администратора на лични данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

Субект на данните (или потребител)

Субект на данни е всяко физическо лице, което използва нашата Услуга и е субект на Лични данни.

Събиране и използване на лични данни

Ние събираме различни видове лични данни, които използваме за различни цели, за да можем да извършим и да подобрим Услугата, която ви предоставяме.

Видове събирани лични данни

Лични данни

При използването на нашата Услуга може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или за идентификация („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • имейл адрес
 • лично име, презиме и фамилия
 • телефонен номер
 • адрес, държава, град, пощенски код
 • бисквитки и данни за потреблението

Можем да използваме вашите лични данни, за да се свържем с вас  и да ви изпратим бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да ви интересува. Можете да се откажете да получавате някое  или всички съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.

Данни за потребление

Можем също така да събираме информация за начина на достъп и използване на Услугата („Данни за потребление“). Тези Данни за потреблението могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници, уникално идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни от проследяващи Бисквитки

Използваме бисквитки и други проследяващи технологии, за да проследим активността във връзка с използването на Услугата ни и запазваме чрез тях определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като паяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на нашата Услуга.

Можете да укажете на браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога да се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемете бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки. Използваме сесийни бисквитки за целите на управляване на нашата Услуга.
 • Бисквитки за предпочитания. Използваме бисквитки за предпочитания, за да запомним вашите предпочитания и настройки.
 • Бисквитки за сигурност. Използваме бисквитките за сигурност за целите на осигуряване на сигурността на Услугата.
 • Рекламни бисквитки. Рекламните бисквитки се използват, за да ви показваме реклами, които да отговарят на вашите интереси.

Информация, която ни предоставяте

Ние можем да събираме и обработваме информация за вас, която сами сте ни предоставили. Например, когато споделяте мнението си или когато отговаряте на нашите промоции, участвате в нашите кампании, регистрирате се за получаване на информационен бюлетин или маркетингова информация, запитва ни за нашите услуги или участвате в читателски форум или анкета.

Цялата информация, включително снимки или видеоклипове, които публикувате на някои от нашите страници в платформите, администрирани от трети страни (като Twitter, Facebook, блогове, форуми, групови чатове или Viber общности), ще бъде видима за всички посетители. Всяка трета страна може да я копира или използва и ние не носим отговорност за неправомерно използване, копиране или злоупотреба.

Използване на Личните данни

БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД използва събраните лични данни за различни цели:

 • За да предоставя и поддържа Услугата ни
 • За да ви уведомява във връзка с промени в Услугата
 • За да можете да използвате интерактивни елементи от нашите Услуги, когато желаете
 • За да осигурим клиентска поддръжка
 • За да събираме анализи или ценна информация, така че да подобрим своята Услуга
 • За да наблюдаваме използването на нашата Услуга
 • За да идентифицираме, предотвратяваме или отстраняваме технически проблеми
 • За да ви изпратим новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или към които сте проявили интерес, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация
 • За да ви запишем за участие в нашите кампании като FORBES 30 under 30 или FORBES Business Awards
 • За да анализираме резултатите от нашите маркетингови дейности, за да измерим тяхната ефективност и уместността на нашите кампании.
 • Ако използвате доставчици на плащания на трети страни, за да плащате или получавате плащане от нас, тази трета страна може да ни предаде информация за вас, включително вашето име, имейл адрес, телефонен номер (ако е приложимо), дата на регистрация, дали имате банкова сметка и всяка друга информация, която сте се съгласили да бъде споделена, когато сте се регистрирали за услугата, предоставена от тази трета страна.

Правно основание за Обработване на лични данни съобразно Общия регламент за защита на личните данни (ОЗЛД)

Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕИП), правното основание на БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД за събиране и обработване на личните ви данни, описани в настоящата Политика за поверителност, зависи от вида на личните данни, които събираме, и конкретния контекст, в който ги събираме.

БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД може да обработва вашите лични данни на следните основания:

 • За изпълнение на сключен с вас договор
 • На основата на вашето съгласие
 • Поради това, че обработването представлява наш легитимен интерес, при условие че вашите интереси или основните права и свободи нямат преимущество
 • За да спазим изискванията на закон.

Съхранение на данни

БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД ще съхранява личните ви данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще съхраняваме и обработваме вашите лични данни само до степента, необходима, за да се съобразим с нашите правни задължения (например, ако от нас се изисква да съхраним вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешим спорове и да приложим нашите правни споразумения и политики.

БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД ще съхрани и Данните за потреблението за вътрешни анализи. Данните за потреблението обикновено се запазват за по-кратък период от време с изключение на случаите, когато тези данни се използват за подобряване на сигурността или на функционалността на нашата Услуга или ние сме задължени по закон да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди.

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително личните данни, може да бъде прехвърлена и съхранявана на компютри, разположени извън вашата държава, провинция, щат или друга държавна юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън Република България и решите да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително личните данни, в България и ги обработваме там.

Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от представянето на такава информация, представлява вашето съгласие за прехвърлянето.

БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД ще предприеме всички разумно необходими мерки, за да гарантира сигурността на вашите данни и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да прехвърля личните ви данни на организация или държава, освен ако не е осигурен адекватен контрол, включително сигурността на вашите лични данни и друга информация.

Разкриване на лични данни

Разкриване за целите на прилагането на закона

При определени обстоятелства може да се наложи БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД да разкрие вашите лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на законосъобразни искания от държавни органи (например съд или държавна агенция).

Можем да разкрием информацията, която сте ни предоставили, с намерението да я споделим с обществеността, например, когато сте публикували коментар или ни изпратите вашето мнение по друг начин.

Правни изисквания

БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД може да разкрие ваши лични данни, когато добросъвестно вярва, че такова разкриване е необходимо:

 • За да се спази правно задължение
 • За да бъдат защитени права или имущество на БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД
 • За да се предотврати или разследва възможна злоупотреба във връзка с Услугата
 • За защита на личната сигурност на потребителите на Услугата или на обществеността като цяло
 • За защита срещу ангажиране на правна отговорност.

Сигурност на личните данни

Сигурността на вашите лични данни е важна за нас, но за съжаление никой метод за предаване през интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако пребивавате на територията на Европейското икономическо пространство,имате определени права за защита на данните. БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на личните ви данни.

Ако искате да бъдете информирани какви лични данни съхраняваме и обработваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

Имате следните права за защита на данните, които можете да упражнявате при определени условия:

Правото на достъп, актуализиране или заличаване на вашите лични данни, с които разполагаме. Когато е възможно, можете да получите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на личните си данни директно в секцията за настройки на вашия акаунт. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с нас, за да ви съдействаме на следния имейл: dpo@forbesbulgaria.com

Право на коригиране. Имате право да коригирате информацията, която се отнася до вас, ако е неточна или непълна.

Правото на възражение. Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни.

Право на ограничаване на обработването. Имате право да поискате да ограничим обработката на личните ви данни.

Правото на преносимост на данните. Имате право да получите копие от информацията, с която разполагаме за вас, в структуриран, машинно четим и често използван формат.

Право на оттегляне на съгласието. Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време за случаите, в които БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД разчита на вашето съгласие за обработването на личните ви данни.

Моля, обърнете внимание, че можем да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на подобни искания от ваша страна.

По отношение на бисквитките, които използваме за събиране на информация, всички популярни браузъри ви позволяват да промените настройките на бисквитките и да деактивирате бисквитките. Обикновено можете да намерите тези настройки в менюто „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. Следните връзки могат да ви помогнат да намерите повече информация за тези настройки или можете да използвате бутона „Помощ“ в менютата на вашия браузър. За повече подробности:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web 

 iOS

Имате право да подадете жалба до органа за защита на личните данни, ако смятате че вашите лични данни се събират или обработват незаконосъобразно. Органът за защита на личните данни, компетентен за Република България, е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), с която може да се свържете по следните начини:

на адрес: София 1592, проф. „Цветан Лазаров“ № 2;

факс: 029153525;

имейл: kzld@cpdp.bg

Доставчици на услуги

Можем да използваме трети страни – юридически или физически лица, за да улесним предоставянето на нашата Услуга („Доставчици на услуги“), които да предоставят Услугата от наше име, да извършат услуги, свързани Услугите, които предоставяме, или да ни помогнат да анализираме как се използва нашата услуга.

Тези трети страни имат достъп до личните ви данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализи

Може да използваме трети страни – Доставчици на услуги, за да контролираме и анализираме използването на Услугите си.

Google Analytics

Google Analytics е услуга за уебанализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайтове. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Можете да се откажете от предоставяне на активността си в Услугата на разположение на Google Analytics, като инсталирате добавката за браузър за отказване от Google Analytics. Добавката не позволява JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Analytics за дейността ви при посещенията.

За повече информация, свързана с практиките за поверителност на Google, посетете страницата с Условията за поверителност на Google на следния адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Реклама

Може да използваме трети страни Доставчици на услуги, които да ви показват реклами, които да подпомагат поддържането на нашата Услуга.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google, като трета страна Доставчик на услуги, използва бисквитки, за да показва реклами в нашата Услуга. Използването на бисквитката DoubleClick от Google позволява на Google и неговите партньори да показват реклами на нашите потребители въз основа на тяхното посещение на нашата Услуга или на други уебсайтове в интернет.

Можете да се откажете от използването на бисквитката DoubleClick за рекламиране въз основа на интереси, като посетите уеб страницата за настройки на рекламите в Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Поведенческо таргетиране

БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД използва услуги за ремаркетинг, за да рекламира на уебсайтове на трети страни, след като сте посетили нашата Услуга. Ние и нашите Доставчици на услуги – трети страни използваме бисквитки, за да показваме и  оптимизираме и обслужваме реклами въз основа на предишните ви посещения на нашата Услуга.

Google Ads (AdWords)

Google Ads (AdWords) услугата за ремаркетинг се предоставя от Google Inc.

Можете да се откажете от Google Analytics за показване на реклами и да персонализирате рекламите, които ви показва Google, като посетите секция Настройки на следния адрес: http://www.google.com/settings/ads

Google също препоръчва да инсталирате добавката Google Analytics Opt-out Browser Add-on на своя браузър https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Инсталирането на добавката Google Analytics Opt-out Browser Add-on дава възможност на посетителите да предотвратят събирането и използването на техните данни от страна на Google Analytics.

За повече информация, свързана с практиките за поверителност на Google, посетете страницата с Условията за поверителност на Google на следния адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter

Услугата на Twitter за ремаркетинг се предоставя от Twitter Inc.

Можете да се откажете от получаването на реклами, таргетирани съобразно ваши интереси, като следвате техните инструкции на следния адрес:

https://support.twitter.com/articles/20170405

За повече информация, свързана с практиките за поверителност на Twitter, посетете страницата с Условията за поверителност на Twitter на следния адрес:

https://twitter.com/privacy

Facebook

Услугата на Facebook за ремаркетинг се предоставя от Facebook Inc. Може да научите повече за рекламите, показвани въз основа на вашите интереси от Facebook, като посетите следния адрес: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Можете да се откажете от получаването на реклами, таргетирани съобразно ваши интереси, като следвате инструкциите на Facebook на следния адрес: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook спазва Принципите за саморегулиране на онлайн поведенческа реклама, създадени от Алианса за дигитална реклама.

Можете също да се откажете от това таргетиране от страна на Facebook и други участващи компании чрез Алианса за дигитална реклама в САЩ

http://www.aboutads.info/choices/, Алианса за дигитална реклама в Канада http://youradchoices.ca/ или  Европейски алианс за интерактивна дигитална реклама в Европа http://www.youronlinechoices.eu/ или да се откажете, като използвате настройките на мобилното си устройство.

За повече информация относно политиките за поверителност, прилагани от facebook, моля, посетете следния адрес: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Линкове към други сайтове

Нашата Услуга може да съдържа линкове към други сайтове, които ние не управляваме и които не са под наш контрол. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Поверителност на децата

Нашата политика за поверителност не се прилага за лица под 18 години („Деца“). Не събираме съзнателно лични данни относно лица под 18 години. Ако сте родител или настойник/попечител на Дете и знаете, че Детето ни предоставя лични данни, моля, свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали Лични данни на Деца, без да съберем съгласие от родител/настойник/попечител, ще предприемем действия по нейното заличаване от нашите сървъри.

Промени в нашата Политика за поверителност

Може да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всякакви промени, като публикуваме Политиката за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл или с видно съобщение на нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила, и ще актуализираме „датата на влизане в сила“ в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато бъдат публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас:

 • на следния имейл: dpo@forbesbulgaria.com