Skip to content

Политика за поверителност

Дата на последна актуализация: 16 февруари 2024 г.

„БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК 205350348, със седалище и адрес на управление в България, 1202 София, ул. „Дунав“ №57, ап. 6, оперира уебсайта на Forbes https://forbesbulgaria.com (наричан накратко „Услугата“ или „Уебсайта“).

С настоящата Политика за поверителност ви информира за политиките и практиките, които прилагаме при събирането, обработването и съхраняването на личните ви данни, както и за правата, които имате във връзка със събраните от нас данни. Тези политики и практики се отнасят както за данни, събирани от вас чрез Уебсайта, така и чрез формуляри за регистрация, попълнени лично от вас или от ваш представител, чрез имейл кореспонденция, при сключване на договор или чрез други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

 

Определения

Администратор на лични данни

Администратор на данни означава физическото или юридическото лице, което (самостоятелно или съвместно, или заедно с други лица) определя целите и средствата за обработването на лични данни.

За целите на настоящата Политика за поверителност Администратор на личните данни е „БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ“ ЕООД .

Обработващи личните данни (Доставчици на услуги)

Обработващ данни (или доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на администратора на лични данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

Услуга

Услуга означава уебсайтът, който се намира на следния адрес https://forbesbulgaria.com/,  управляван от  „БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ“ ЕООД

 

Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство) от уебсайтове, които посещавате. Те се използват, за да могат уебсайтовете да работят или да работят по-ефективно, както и да предоставят информация на собствениците на уебсайта.

Администратор на лични данни

Администратор на данни означава физическото или юридическото лице, което (самостоятелно или съвместно, или заедно с други лица) определя целите, за които и начина, по който всяка лична информация се обработва или трябва да се обработва.

За целите на настоящата Политика за поверителност ние сме Администратор на личните данни.

Обработващи личните данни (Доставчици на услуги)

Обработващ данни (или доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на администратора на лични данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

Субект на данните (или потребител)

Субект на данни е всяко физическо лице, което използва нашата Услуга и е субект на Лични данни.

Събиране и използване на лични данни

Ние събираме различни видове лични данни, които използваме за различни цели, за да можем да извършим и да подобрим Услугата, която ви предоставяме.

Видове събирани лични данни

Лични данни

При използването на нашата Услуга може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или за идентификация („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • имейл адрес
 • лично име, презиме и фамилия
 • телефонен номер
 • адрес, държава, град, пощенски код
 • бисквитки и данни за потреблението

Можем да използваме вашите лични данни, за да се свържем с вас  и да ви изпратим бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да ви интересува. Можете да се откажете да получавате някое  или всички съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.

Данни за потребление

Можем също така да събираме информация за начина на достъп и използване на Услугата („Данни за потребление“). Тези Данни за потреблението могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници, уникално идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни от проследяващи Бисквитки

Използваме бисквитки и други проследяващи технологии, за да проследим активността във връзка с използването на Услугата ни и запазваме чрез тях определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като паяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на нашата Услуга.

Можете да укажете на браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога да се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемете бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки. Използваме сесийни бисквитки за целите на управляване на нашата Услуга.
 • Бисквитки за предпочитания. Използваме бисквитки за предпочитания, за да запомним вашите предпочитания и настройки.
 • Бисквитки за сигурност. Използваме бисквитките за сигурност за целите на осигуряване на сигурността на Услугата.
 • Рекламни бисквитки. Рекламните бисквитки се използват, за да ви показваме реклами, които да отговарят на вашите интереси.

Информация, която ни предоставяте

Ние можем да събираме и обработваме информация за вас, която сами сте ни предоставили. Например, когато споделяте мнението си или когато отговаряте на нашите промоции, участвате в нашите кампании, регистрирате се за получаване на информационен бюлетин или маркетингова информация, запитва ни за нашите услуги или участвате в читателски форум или анкета.

Цялата информация, включително снимки или видеоклипове, които публикувате на някои от нашите страници в платформите, администрирани от трети страни (като Twitter, Facebook, блогове, форуми, групови чатове или Viber общности), ще бъде видима за всички посетители. Всяка трета страна може да я копира или използва и ние не носим отговорност за неправомерно използване, копиране или злоупотреба.

Обработване на личните данни

Ние използваме събраните лични данни за различни цели:

 • предоставяне и поддържане на Услугата; 
 • уведомление при промени в Услугата;
 • използване на интерактивни елементи от нашите Услуги, когато желаете;
 • осигуряване на клиентска поддръжка;
 • анализиране на информацията с цел подобряване на Услугата;
 • наблюдение върху използването на Услугата;
 • идентифициране, предотвратяване или отстраняване на технически проблеми.

Също така, за да ви изпращаме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или към които сте проявили интерес, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.

За да ви запишем за участие в нашите кампании, като FORBES 30 under 30, FORBES Business Awards, Forbes HR & Employer Branding Awards, Forbes Healthcare Summit, Forbes DNA Of Success Forum Awards, Forbes ESG Summit, Forbes Women Forum, Forbes Innovation Forum & Awards и др. Получените при участието ви данни използваме за провеждане и администриране на събитието, както и за статистически цели – извършваме анализи за посещаемостта на събитията, регулярност, тип аудитория, подобряване на организацията и програмата и др.

За да анализираме резултатите от нашите маркетингови дейности и измерим ефективността и уместността на нашите кампании.

Ако използвате доставчици на плащания на трети страни, за да плащате или получавате плащане от нас, тази трета страна може да ни предостави информация за вас, включително вашето име, имейл адрес, телефонен номер (ако е приложимо), дата на регистрация, наличие на банкова сметка и всяка друга информация, която сте се съгласили да бъде споделена от тази трета страна.

Правни основания за обработване на данните

Ние събираме и обработваме вашите лични данни само и доколкото е приложимо поне едно от следните правни основания:

 • за изпълнение на сключен с вас договор;
 • вашето съгласие за обработване на данните за една или повече цели;
 • имаме легитимен интерес от събиране на данните, освен когато вашите интереси или основните права и свободи имат преимущество;
 • за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо нас.

Съхранение на данни

Ние съхраняваме данните толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, и само до степента, необходима за предоставяне на Услугата. Така например за изпращане на информационен бюлетин, за който сте се абонирали, ние съхраняваме данните докато не се отпишете от опцията да получавате бюлетин. Лични данни на лица, които са закупили билети за участие в наше събитие, срокът за съхранение е 10 години, който срок е законоустановеният срок за съхранение на фактури за клиенти. Ние също така може да съхраняваме данни в обобщен и анонимизиран вид, така че те да не се считат за лични по смисъла на действащото законодателството (така напр. статистически данни за участия в наши събития).

Ние съхраняваме и Данните за потреблението за вътрешни анализи. Данните за потреблението обикновено се запазват за по-кратък период от време с изключение на случаите, когато тези данни се използват за подобряване на сигурността или на функционалността на нашата Услуга или ние сме задължени по закон да съхраняваме тези данни за по-дълъг период, но при всяко положение не повече от 3 години.

Категория получатели на данни

Ние обработваме и съхраняваме данните, включително личните данни, в България. Личните ви данни се обработват от наши служители, изпълнители или обработващи личните данни, сред които по-специално са доставчици на облачни услуги в областта на хостинга, съхранението на файлове, CRM и eMail услугите. 

Ние прилагаме всички разумно необходими мерки, за да гарантираме сигурността на вашите данни. Ние не предаваме вашите данни на трети страни, освен ако не е осигурен адекватен контрол, включително сигурността на вашите лични данни и друга информация.

Разкриване на данни

При определени обстоятелства може да се наложи да разкрием ваши данни, ако това се изисква по закон или в отговор на законосъобразни искания от държавни органи (например съд или държавна агенция). Също така, можем да разкрием информация, която сте ни предоставили с цел да я споделим с обществеността, така например когато сте публикували коментар или сте ни изпратили вашето мнение.

Сигурност на личните данни

Сигурността на вашите лични данни е важна за нас, но за съжаление никой метод за предаване през интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.


ВАШИТЕ ПРАВА

Като субект на данните имате право да бъде информирани, право на достъп до личните ви данни, право на коригиране, изтриване, възражение или ограничаване на използването на личните ви данни. В случай че решите да упражните някое от своите права, ние ще ви отговорим в 1- месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. Моля, обърнете внимание, че можем да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на подобни искания от ваша страна.

Правото на достъп, актуализиране или заличаване на вашите лични данни, с които разполагаме. Когато е възможно, можете да получите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на личните си данни директно в секцията за настройки на вашия акаунт. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с нас, за да ви съдействаме на следния имейл: dpo@forbesbulgaria.com.

Право на коригиране. Имате право да поискате коригиране на информацията, която се отнася до вас, ако е неточна или непълна.

Правото на възражение. Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай че такива са ни предоставени, включително профилиране, основаващо се на тези основания.

Право на ограничаване на обработването. Имате право да поискате да ограничим обработката на личните ви данни. Например, оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни.

Правото на преносимост на данните. Имате право да получите копие от информацията, с която разполагаме за вас, в структуриран, машинно четим и често използван формат.

Право на оттегляне на съгласието. Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време за случаите, в които разчитаме на вашето съгласие за обработването на личните ви данни.

Право на изтриване. Ако искате да бъдете информирани какви лични данни обработваме и съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

По отношение на бисквитките, които използваме за събиране на информация, всички популярни браузъри ви позволяват да промените настройките на бисквитките и да деактивирате бисквитките. Обикновено можете да намерите тези настройки в менюто „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. Следните връзки могат да ви помогнат да намерите повече информация за тези настройки или можете да използвате бутона „Помощ“ в менютата на вашия браузър. За повече подробности:

 • Cookie settings in Internet Explorer
 • Cookie settings in Firefox
 • Cookie settings in Chrome
 • Cookie settings in Safari web
 • iOS

Имате право да подадете жалба до органа за защита на личните данни, ако смятате че вашите лични данни се събират или обработват незаконосъобразно. Органът за защита на личните данни, компетентен за Република България, е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), с която може да се свържете по следните начини на адрес: София 1592, проф. „Цветан Лазаров“ № 2, факс: 02 915 35 25, имейл: kzld@cpdp.bg

Доставчици на услуги

Можем да използваме трети страни – юридически или физически лица, за да улесним предоставянето на нашата Услуга („Доставчици на услуги“), които да предоставят Услугата от наше име, да извършат услуги, свързани Услугите, които предоставяме, или да ни помогнат да анализираме как се използва нашата услуга.

Тези трети страни имат достъп до личните ви данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализи

Може да използваме трети страни – Доставчици на услуги, за да контролираме и анализираме използването на Услугите си.

Google Analytics

Google Analytics е услуга за уебанализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайтове. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.
Можете да се откажете от предоставяне на активността си в Услугата на разположение на Google Analytics, като инсталирате добавката за браузър за отказване от Google Analytics. Добавката не позволява JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Analytics за дейността ви при посещенията.
За повече информация, свързана с практиките за поверителност на Google, посетете страницата с Условията за поверителност на Google на следния адрес:
https://policies.google.com/privacy?hl=en

HubSpot

HubSpot e платформа за управление на отношенията с клиенти (Client Relationship Management Platform), която натрупва лични данни за контактите от различни канали (уебсайт, социални мрежи и други платформи, с които има интеграция). Платформата събира тази информация, когато читателите доброволно я предоставят при попълване на различни форми (например кандидатсване за участие като лектор на събитие на Forbes Bulgaria). HubSpot събира и поведенчески данни по подобие на Google Analytics.
Можете да откажете HubSpot да събира поведенчески данни като блокирате бисквитките в браузъра си.

Реклама

Може да използваме трети страни Доставчици на услуги, които да ви показват реклами, които да подпомагат поддържането на нашата Услуга.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google, като трета страна Доставчик на услуги, използва бисквитки, за да показва реклами в нашата Услуга. Използването на бисквитката DoubleClick от Google позволява на Google и неговите партньори да показват реклами на нашите потребители въз основа на тяхното посещение на нашата Услуга или на други уебсайтове в интернет.

Можете да се откажете от използването на бисквитката DoubleClick за рекламиране въз основа на интереси, като посетите уеб страницата за настройки на рекламите в Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Поведенческо таргетиране

„БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ“ ЕООД използва услуги за ремаркетинг, за да рекламира уебсайтове на трети страни. Ние и нашите Доставчици на услуги – трети страни използваме бисквитки, за да показваме и  оптимизираме и обслужваме реклами въз основа на предишните ви посещения на нашата Услуга.

Google Ads (AdWords)

Google Ads (AdWords) услугата за ремаркетинг се предоставя от Google Inc.

Можете да се откажете от Google Analytics за показване на реклами и да персонализирате рекламите, които ви показва Google, като посетите секция Настройки на следния адрес:  http://www.google.com/settings/ads

Google също препоръчва да инсталирате добавката Google Analytics Opt-out Browser Add-on на своя браузър https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Инсталирането на добавката Google Analytics Opt-out Browser Add-on дава възможност на посетителите да предотвратят събирането и използването на техните данни от страна на Google Analytics.

За повече информация, свързана с практиките за поверителност на Google, посетете страницата с Условията за поверителност на Google на следния адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter

Услугата на Twitter за ремаркетинг се предоставя от Twitter Inc.

Можете да се откажете от получаването на реклами, таргетирани съобразно ваши интереси, като следвате техните инструкции на следния адрес:

https://support.twitter.com/articles/20170405

За повече информация, свързана с практиките за поверителност на Twitter, посетете страницата с Условията за поверителност на Twitter на следния адрес:

https://twitter.com/privacy

Facebook

Услугата на Facebook за ремаркетинг се предоставя от Facebook Inc. Може да научите повече за рекламите, показвани въз основа на вашите интереси от Facebook, като посетите следния адрес: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Можете да се откажете от получаването на реклами, таргетирани съобразно ваши интереси, като следвате инструкциите на Facebook на следния адрес: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook спазва Принципите за саморегулиране на онлайн поведенческа реклама, създадени от Алианса за дигитална реклама.

Можете също да се откажете от това таргетиране от страна на Facebook и други участващи компании чрез Алианса за дигитална реклама в САЩ

http://www.aboutads.info/choices/, Алианса за дигитална реклама в Канада http://youradchoices.ca/ или  Европейски алианс за интерактивна дигитална реклама в Европа http://www.youronlinechoices.eu/ или да се откажете, като използвате настройките на мобилното си устройство.

За повече информация относно политиките за поверителност, прилагани от facebook, моля, посетете следния адрес: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Линкове към други сайтове

Нашата Услуга може да съдържа линкове към други сайтове, които ние не управляваме и които не са под наш контрол. Ако кликнете върху линк, препращаш към сайт на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в нашата Политика за поверителност

Може да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време, като Политиката за поверителност е актуална към датата, посочена в началото. 

Препоръчваме ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато бъдат публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на следния имейл: 

 • на следния имейл: dpo@forbesbulgaria.com