Skip to content
Automatisation

Автоматизация и нови технологии
в индустриалното производство


През май – юни 2021 г. Forbes ще представи компании от индустриалния сектор в България, които са модерни, автоматизирани и внедряват най-новите технологии в производствения си процес.

В последната година индустриалното производство се сблъска с много предизвикателства – несигурна верига на доставки, сигурността на служителите, резки промени в потреблението. Колко от тях ще останат дългосрочно, все още не е ясно, но една тенденция е тук, за да остане – производството ще се автоматизира и ще внедрява все повече и повече нови технологии в процесите. В новия си брой Forbes ще представи български компании, които вече задават тона в тази посока. Ще покажем кои са работещите технологии и какъв е начинът на мислене на мениджърите, които ги налагат във фирмите, които управляват.

Ако имате интерес да се включите с материал по темата, възползвайте се от възможността да получите персонализирана оферта и специални ценови условия за участие.

Заявете оферта, като попълните формата по-долу.

 

   

  ПРИ ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В БРОЙ МАЙ:

  КРАЕН СРОК ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧАСТИЕ: 21.04.2021
  КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОТОВИ МАТЕРИАЛИ: 23.04.2021


  ПРИ ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В БРОЙ ЮНИ:

  КРАЕН СРОК ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧАСТИЕ: 20.05.2021
  КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОТОВИ МАТЕРИАЛИ: 21.05.2021


  СПИСАНЕТО Е НА ПАЗАРА ВСЯКО ПЪРВО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА