Skip to content
Forbes Nextgen Leaders


През юни 2021 г. Forbes ще представи следващото поколение бизнес лидери – по-дръзки, по-дигитални, по-глобални.

Промяната е единствената константа – в живота, но много често и в бизнеса. Българските компании преминават през трансформация, в която начело на много от тях навлиза ново поколение лидери – по-дръзки, по-дигитални, по-глобални. Кои обаче са те? В своя специален проект Forbes ще насочи прожекторите си към младите хора, които продължават традицията, развиват и издигат на по-високо ниво семейните бизнеси, основани от техните родители. 

Като следващо поколение лидери ще представим и новите лица в мениджмънта на водещи компании в България. Те са млади, образовани, модерни, иновативни и отворени към света.

Ако имате интерес да се включите с материал по темата, възползвайте се от възможността да получите персонализирана оферта и специални ценови условия за участие.

 

Заявете оферта, като попълните формата по-долу.

 

   

   

  ПРИ ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В БРОЙ ЮНИ:

  КРАЕН СРОК ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧАСТИЕ: 20.05.2021
  КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОТОВИ МАТЕРИАЛИ: 21.05.2021


  СПИСАНЕТО Е НА ПАЗАРА ВСЯКО ПЪРВО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА