Skip to content
The future of work

ПРОМЕНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И КАК БЪДЕЩЕТО СТАНА НАСТОЯЩЕ

 

През юни 2021 г. Forbes ще представи компании, които успешно се адаптират към новите тенденции в управлението на човешките ресурси и изграждат силен работодателски имидж.

Поглеждайки назад към 2020 г., виждаме повратна точка в управлението на човешките ресурси. Дестинацията обаче в момента е неясна. И все пак технологичните промени, работата вкъщи, дистанционното лидерство ще имат въздействие не само върху начина, по който компаниите работят и говорят с екипите си, но и върху жизнения стандарт, разпределението на доходите, нуждите от обучение и възможностите за работа пред българите. Много компании усещат тези тенденции, опитват да ги управляват и да бъдат пример за бизнес средата в България. Forbes ще ги представи в своя специален проект, който ще пренесе бъдещето на човешките ресурси в настоящето.

Ако имате интерес да се включите с материал по темата, възползвайте се от възможността да получите персонализирана оферта и специални ценови условия за участие.

Заявете оферта, като попълните формата по-долу.

     

    ПРИ ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В БРОЙ ЮНИ:

    КРАЕН СРОК ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧАСТИЕ: 20.05.2021
    КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОТОВИ МАТЕРИАЛИ: 21.05.2021


    СПИСАНЕТО Е НА ПАЗАРА ВСЯКО ПЪРВО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА