Свободната търговия между ЕС и Австралия се отдалечава