Активите на банките в България достигат 114.8 млрд. лв.