Амстердам въвежда най-високия туристически данък в ЕС