Доходите на 60% от българите засегнати от извънредното положение