Три сценария за макроикономическите последствия в България от COVID-19