Adidas, Amazon, Starbucks и десетки други компании подават ръка на бежанците в Европа