Одобрените безлихвени кредити достигнаха 44 млн. лв. в края на юни