Основателите на Dronamics са гладко обръснати (снимки)