24 организации обединяват усилия за по-чиста пролет