Пазарът е готов за бърз и иновативен подход при предоставянето на услуги