Nexo предложи да придобие активи на Celsius със собствени средства