Иновативният бизнес в България се обединява в нова работодателска организация