Финансова помощ за стартиращи и микро- предприятия, засегнати от COVID-19