Витоша Венчър инвестира 950 хил. евро в пет компании