Брутният външен дълг се увеличава с 965 млн. евро за година