Задаващият се катастрофален глобален глад, подхранен от войната, е труден за разрешаване