Българин сред финалистите за Глобалната зала на бизнес славата 2020