Глобалните температури за кратко преминаха критичния праг