Biomyc разработи първата серия универсални опаковки от гъбен материал