Близо 80 милиардери направиха дарения за борбата срещу COVID-19