До 1.78 млн. души достигна първият дебат за столицата