Декарбонизацията на ЕС ще има негативен ефект върху заетостта на България