Депозити и кредити намаляват като брой, размерът им се увеличава