Лицата от Украйна: Учителят остава учител навсякъде