„Дизайн на услуги“ предлага нови възможности за кариерно развитие на широк кръг от професионалисти