Дистанционните съкращения застрашават морала на останалите служители