С над 500 млн. евро се увеличили преките чуждестранни инвестиции през 2019 г.