Над 70% от българите изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи