Брутният външен дълг се увеличава в края на август