Д-р Мариела Хитова: Доверието на пациентите е най-ценното ни постижение