Икономическият растеж на страните от ЕС се забавя през 2023 г.