Google Docs са по-популярни от Microsoft Word, но ChatGPT може да промени това