ЕБВР в напреднали преговори за придобиване на дял в Евроинс Иншурънс Груп