Задава се недостиг на литий, заплашвайки електрификацията