Син Карс увеличава капитала за по-голям капацитет на производство