Електрохолд ще инвестира 300 млн. лв. в модернизация на мрежата на ЕРМ Запад