41% от земноводните животни са заплашени от изчезване