БНБ: Очаква се нарастване на необслужваните кредити