Застаряването на Япония – 10% от населението е над 80 години