Приходите по общо застраховане се увеличават с 4.2 % за първо тримесечие